Solo Bianco

Solo Bianco eshte nje produkt i cili sherben per zbardhjen dhe pastrimin e te gjithe robave te bardha. Vjen ne paketimin 1Kg.
Kujdes
Mbajeni larg femijeve .

Category:

Description