Klin Candeggina

Nr. Kartele: 3200/3201

Klin Candeggina përdoret për zbardhjen e teshave. Ai është lëng që shërben për zbardhim dhe dezinfektim me bazë klori aktiv. Ai përmban esencë aromatike duke eliminuar çdo lloj arome të pa këndshme në procesin e larjes.
Ambalazhimi në bidon 4 L.
Sasia në koli 5 copë.

Category:

Description